Kredyty firmowe

Kredyty firmowe są udzielane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Kredytobiorcami mogą być jednoosobowe działalności gospodarcze lub podmioty o dużo bardziej rozbudowanej strukturze.

Do kredytów firmowych możemy zaliczyć przede wszystkim:

  • Kredyty inwestycyjne przeznaczone na konkretny cel związany z działalnością gospodarczą. Środki powinny zostać wykorzystane na rozwój przedsiębiorstwa. Zwykle są to kredyty długoterminowe. Wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo, w transzach lub może mieć formę linii kredytowej.
  • Kredyty obrotowe przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, Zapewniają płynność finansową i mogą być wykorzystane do regulowania bieżących zobowiązań. Zwykle są to kredyty krótkoterminowe – nie dłuższe niż 1 rok.