Leasing

Leasing jest umową pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą. Umowa ta pozwalają na korzystanie z określonego środka trwałego(samochodu, maszyny, sprzętu komputerowego) przez leasingobiorcę bez konieczności jego zakupu. W zamian za to podmiot korzystający z leasingu wnosi opłatę lub opłaty na rzecz podmiotu finansującego.

Umowę leasingu można zakwalifikować jako rodzaj kredytu z tą różnicą, że zamiast środków finansowych pożyczane są wybrane składniki aktywów.

Zwykle rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje leasingu:

  • leasing operacyjny – zasadniczo ryzyko i korzyści z posiadanego składnika aktywów nie są przerzucone na podmiot korzystający z leasingu
  • leasing finansowy – całe ryzyko i korzyści z posiadanego składnika aktywów są przerzucone na podmiot korzystający z leasingu.

Wybór odpowiedniego rodzaju leasingu ma bardzo duże znaczenie rachunkowe. Istnieją znaczące różnice w ujęciu obu rodzajów leasingu w księgach finansowych.

Dodatkowo należy wspomnieć, że uzyskanie tego typu finansowania jest szerzej dostępne niż kredytów gotówkowych czy samochodowych i często jest możliwe już od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej.