Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe dotyczą mienia lub odpowiedzialności cywilnej. Pokrywają w przypadku wystąpienia szkody straty materialne wyrządzone przez czynniki zewnętrzne.

Do podstawowych ubezpieczeń majątkowych oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe zaliczamy:

 • Ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych – jest warunkiem koniecznym w przypadku zaciągania kredytu hipotecznego. Bank wymaga dokonania cesji praw z polisy ubezpieczenia. Obowiązkiem kredytobiorcy jest dostarczanie aktualnej polisy wraz z opłaconą składką przez cały okres kredytowania. W przypadku wystąpienia szkody klient dokonuje remontu nieruchomości za odszkodowanie wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe. 

  Oczywiście jak najbardziej rozsądne jest wykupienie ubezpieczenia nieruchomości nawet jeśli nie jest się kredytobiorcą. W takim wypadku dom lub mieszkanie pozostaje chronione od następstw nieoczekiwanych negatywnych zdarzeń losowych (np. pożar, zalanie, huragan, kradzież, włamanie)

 • Ubezpieczenie pojazdów OC/ACOdpowiedzialność Cywilna (OC) jest ubezpieczeniem obowiązkowym w przypadku posiadania pojazdu mechanicznego i chroni innych uczestników ruchu drogowego od następstw szkód wyrządzonych przez ten pojazd.  Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do wykupienia polisy OC w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Składki różnią się znacznie między poszczególnymi towarzystwami.
 • Auto Casco (AC) jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych od zdarzeń losowych. W przypadku wykupienia tego ubezpieczenia pojazd jest chroniony wraz z wyposażeniem w przypadku utraty, uszkodzenia lub kradzieży. Zakresy pakietów ubezpieczeń AC jak i ich ceny mogą znacząco odbiegać od siebie.
 • Ubezpieczenia podróżne – chronią podczas podróży zagranicznej lub krajowej. Pokrywa między innymi koszt leczenia, koszty ewentualnej pomocy ratunkowej, szkody które wyrządzi się innym lub na przykład kradzież bagażu. W przypadku doznania wypadku za granicą, może pokrywać również koszt rehabilitacji po powrocie do kraju zamieszkania.

Ubezpieczenia majątkowe mogą swoim zakresem obejmować również:

 • Gospodarstwa rolne
 • Domki letniskowe
 • Maszyny
 • Przedsiębiorstwa
 • OC Członków zarządu
 • OC podmiotów medycznych i zawodów medycznych
 • Flotę samochodową (w przypadku posiadania przez firmę kilku pojazdów)