Ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenia osobowe chronią życie, dożycie, zdrowie lub zdolność człowieka do pracy. Również bardzo często wymagane podczas zaciągania kredytu hipotecznego. Bank w wielu sytuacjach prosi o  dostarczenie własnej polisy z sumą ubezpieczenia równą wysokości udzielonego kredytu. Zdarza się, że polisa na życie powinna obejmować również ochronę w wypadku następstwa nieszczęśliwego wypadku (NNW).

W przypadku bycia objętym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwego wypadku świadczenie wypłacane jest za uszkodzenia ciała, rozstrój ciała lub śmierć w jego wyniku.

Składka ubezpieczenia na życie jest zależna od wielu czynników i może znacząco się różnić w przypadku ofert poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych.